Rodzaj nieruchomości:
Mieszkania
Domy
Działki budowlane
Działki rolne
Działki rekreacyjne
Lokale pod działalność gospodarczą
Nieruchomości komercyjne
Inne nieruchomości
Cena
od do
Powierzchnia (w m²)
od do

Regulamin Rodo


Szanowni Państwo,


Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE


Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia r ( RODO) informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma OMEGA BUD Sp. zo.o. Z siedzibą w Rzeszowie ,ul. Asnyka 10, 35-959 Rzeszów, NIP: 517 024 41 81.


 1. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów i zleceń : kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, doradztwa, wydawanych opinii i innych związanych z przedmiotem działalności.

 2. Pani/ Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa , przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, Dane są przechowywane przez okres trwania umowy pośrednictwa, oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umów pośrednictwa.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych , przysługuje Pani/ Panu - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia

  - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia

  -prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia

  - prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia:

  -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

 5. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 6. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o którym mowa w art. 51 RODO, o ile uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

 7. Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług ( realizacji umowy).

 8. ADO Omega Bud Sp .zo.o zapewnia, że Państwa dane osobowe będą chronione przed ich wykorzystywaniem lub dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Wszelkie wątpliwości w zakresie naszych działań dotyczących polityki RODO należy przedłożyć drogą e-mail na adres omega@rze.pl